SunKissed Lola – Dal’wang Patinig Lyrics

Dal’wang Patinig Lyrics by SunKissed Lola

Ama namin
Maaari kayang

Mga tuhod magkabilaang
Nangangapal kakaluhod
Sa harapan ng salamin parang hibang
Panay ang tanong kung
“Maaari bang mapasakin ka’t mapasaiyo?
Ako yan ang paborito kong dasal”

Dalawang patinig lang
Ng pinakaaasam

Pwede bang ako na lang? (Sabihin mo oo)
Makasayaw mo hanggang (Kaya mo’t gusto)
Mahaba man ang prusisyon
Sasamahan ka sa simbahan
Pwede bang ako na lang?
Sabihin mo oo

Bago iparating sa’yo ang mga panalangin
Ilang beses ipinaalam sa itaas ang bulong
“Maaari ba ‘kong maging palagi mo
Dito sa mundong mailap ang kasiguraduhan?”

Dalawang patinig lang
Ang pinakaaasam

Pwede bang ako na lang? (Sabihin mo oo)
Makasayaw mo hanggang (Kaya mo’t gusto)
Mahaba man ang prusisyon
Sasamahan ka sa simbahan
Pwede bang ako na lang?
Sabihin mo oo

Ama namin
Maaari kayang (Oo)
Mapasakin
Pinakaaasam (Oo)
Ama namin
Maaari kayang (Oo)
Mapasakin
Pinakaaasam (Oo)

Pwede bang ako na lang? (Sabihin mo oo)
Makasayaw mo hanggang (Kaya mo’t gusto)
Mahaba man ang prusisyon
Sasamahan ka sa simbahan
Pwede bang ako na lang?
Sabihin mo oo

Sabihin mo oo
Sabihin mo oo
Sabihin mo oo

Leave a Comment