كلمات اغنية مادامج تحبيني فرقة وتر

كلمات اغنية مادامج تحبيني فرقة وتر

كلمات اغنية مادامج تحبيني فرقة وتر

هل ممكن تبوسيني
هل ممكن تخليني
ارسم سماي عيونج
اقسم قسم ماخونج
هل ممكن اكتب اسمج
بگلبي واصيراً نبظج
تصيريلي عيني وعيني
مادامج تحبيني

طاير بحبج طاير
ياحلوه يم ظفاير
وبحالي مدري شصاير
اكتب شعر اتغنى
يم داركم اتعنى
جيران حسو بيه
خزروني روحة وجية
واني احلفلهم بالله
ياعمي صفو النية

مادامج تحبيني
عالفركة لتعوديني
ماريد اضيع سنيني
مادامج تحبيني

لاعب هواج بريتي
تصيريلي نخلة بيتي
حبيني اكثر واكثر
العشك احلى من اسمر
لو جيت اهزج مشتاك
حفنة البرجي اسكيني
مادامج تحبيني

English Translation of Song Lyrics to the song As long as you love me, a string band

Can you kiss me
Can you leave me?
Draw my eyes
I swear by Mahjong
Can I write a name
In my heart, and I’m getting excited
You make my eyes and my eyes
As long as you love me

Tayer loves Tayer
Oh sweet yum Zafayer
And I don’t know Shasayer
Write a poem that sings
Yum your home I mean
Neighbors felt it
Khazaroni good spirit
And I swear by God
Oh my uncle, the intention is clear

As long as you love me
On the rub to get me back
I want to waste my years
As long as you love me

Pretty obsessive player
You make my palm tree home
Love me more and more
Al-Ashk is sweeter than Asmar
If you come, shake your desires
Bunch of skinny bergie
As long as you love me

كلمات اغنية مادامج تحبيني فرقة وتر

Leave a Comment