كلمات اغنية لدربي نور عبدالله بوجديح

Contents in this Article

كلمات اغنية لدربي نور عبدالله بوجديح

كلمات اغنية لدربي نور عبدالله بوجديح

كلمات اغنية لدربي نور عبدالله بوجديح

كلمات و الحان : عبدالله بوجديح

انتي عظيمة قلبي و انتي نصيبه
‏و انتي لدربي نور و انتي عيوني

‏وانتي ملاذي من جروحاً عطيبه
‏و انتي سند وانتي اماني وعوني

‏و انتي علاجي يا دواه و طبيبه
‏وانتي جموع الفن وانتي فنوني

‏و انتي لروحي روح وانتي حبيبه
‏و انتي ثقه ما شككتبك ضنوني

يا و احداً غطا على الكل طيبه
‏من بين هالعالم خذا كل كوني

‏وانكان شفت القلب همً يصيبه
‏ما قل حبي لك و لا شان لوني

‏ ابقي معي من دون همً وريبه
‏لا يا بعد من راح عني و جوني

‏انتي عظيمة قلبي و انتي نصيبه
‏و انتي لدربي نور و انتي عيوني

English Translation of Song Lyrics to a song by Darbi Nour Abdullah Bujdih

Lyrics and music composed by: Abdullah Boujdih

You are great my heart and you are his share
And you are my light, and you are my eyes

You are my refuge from painful wounds
And you are my support and you are my security and my help

And you are my cure, my medicine and my doctor
And you are the masses of art, and you are my arts

And you are my soul’s soul, and you are my lover
And you are confident, I did not doubt you

Oh, and no one covered all good
Among this world take all my being

And if you saw the heart, they afflicted it
I don’t say my love for you, nor about my color

Stay with me without hesitation
No, after those who left me and Johnny

You are great in my heart and you are in it
And you are my light, and you are my eyes

video of كلمات اغنية لدربي نور عبدالله بوجديح

كلمات اغنية لدربي نور عبدالله بوجديح

Leave a Comment