كلمات اغنية قلبي في خطر اسماعيل مبارك

Contents in this Article

كلمات اغنية قلبي في خطر اسماعيل مبارك

كلمات اغنية قلبي في خطر اسماعيل مبارك

كلمات اغنية قلبي في خطر اسماعيل مبارك

كلمات :يم
الحان :الأنين و راكان

وينك ياللي جافيني.. اتطمن و واسيني
وين اللي اذا اغفى.. باحضانه يدفيني
قلبي ف خطر.. حاله كئيب وما يسر
كل يومٍ يحتضر.. يالله عاد
عوّد و جز.. كافي صدك مستفز
حس باللي لك يفز.. صادق جاد

شكلي صرت انا ماضي! ايه انا ماضي
او على حافة النسيان
عاد وش ذالحكي الفاضي! الا فاضي
قم تعوذ من الشيطان

عساك تموت في حبك لي
ومن قلبي ابدعيلك
ابي نصفك وخذ كلي
تفضلني هديه لك

قلبي ف خطر.. حاله كئيب وما يسر
كل يومٍ يحتضر.. يالله عاد
عوّد و جز.. كافي صدك مستفز
حس باللي لك يفز.. صادق جاد

English Translation of Song Lyrics to the song “My Heart is in Danger” by Ismail Mubarak

Lyrics: yum
Composed by: Al-Anani and Rakan

Where are you, who brought me back.. rest assured and comfort me
Where is the one who, if he falls asleep.. in his arms, warms me up
My heart is in danger.. its condition is gloomy and it is not easy
Every day he is dying.. Oh God, he is back
Come back and mow.. Enough with your provocation
The sense of what wins for you.. honest and serious

I look like I’m past! What am I past?
or on the brink of oblivion
U Zhalhaki vain returned! Except empty
Seek refuge from Satan

May you die in your love for me
And from my heart I pray for you
I want half of you and take all of me
I would like a gift for you

My heart is in danger.. its condition is gloomy and it is not easy
Every day he is dying.. Oh God, he is back
Come back and mow.. Enough with your provocation
The sense of what wins for you.. honest and serious

video of كلمات اغنية قلبي في خطر اسماعيل مبارك

كلمات اغنية قلبي في خطر اسماعيل مبارك

Leave a Comment