كلمات اغنية على مهلك سيف عامر

Contents in this Article

عـلى مهلك

ترجيتــك
تظل يمي
رحت منـي
منـو مـزعلك

مني رحت وبلا سبب
احچيلـي شمسويلك
مامفتهم ذنبـي شنو
هسة اني بيش ادعليلك

سامع حچي وصدگتة
وگلبي اليريـدك عفتة
گـد الهـوا ياروحـي
مـو تدري احبك انت

زعلان مني احچيلي
اني ألك واشكيلي
سهـران ليش بليلي
والليل ابد مانمتة

منـو بگدي
ألك منطـي
ورحت منـي

بعـد حبـي
عفت گلبـي
سهل يعنـي
تفارگنـــي

ضاع العمـر كلش صعـب
يرجعلي عمري الضايع
ضحكوا علي لمـن رحت
انــي الغشيـم الواگع

دااام العشگ لغيتــة
وحب العمر نسيتـــة
شلتك خلص من بالي
واسمـك بعد محيتــة

داريتـك اهواي اهواي
بس انت واحد نسـااي
غرگـاان واحتاجتــك
غطيتنـي اكثر بالماي

Slow down song lyrics Saif Amer

Take it easy

I beg you
remain right
You left me
Who upset you

You left me for no reason
Tell me your sunshine
What is their fault?
Now that I am praying for you

He heard my heart and his friendship
And my heart wants you chastity
Be the air, my soul
You don’t know I love you

You are upset with me, tell me
I miss you and my problem
Why are you up awake?
And the night never sleeps

I want to grow
Alek is normal
And you left me

After my love
Effat Galby
Easy means
empty me

Life is lost, everything is difficult
Bring me back my lost life
They laughed at me when I left
I am the unconscious cloud

As long as the nest is gone
And the love of life is forgotten
Your paralysis is out of my mind
And your name after being erased

Daretk Ahwai Ahwai
But you are one of my women
Gargan and I need you
Cover me more with water

Leave a Comment