كلمات اغنية بومبه عائشة

كلمات اغنية بومبه عائشة

كلمات اغنية بومبه عائشة

كلمات اغنية بومبه عائشة

أنا أنا قلبي وجعني أنا أنا كراشي فلسعني
عامة عامل بأصلو اذ فجأة ورح فقعني

بومبه بومبه خدنا بومبه
احنا خدنا خدنا زومبه
داه تعمل علينا لعبه
وكذبه

بومبه بومبه خدنا بومبه
احنا خدنا خدنا زومبه
داه تعمل علينا لعبه
وكذبه

الواد داه كان سكري…بياع كلام وفنجري
عشم وساب جبلي اكتئاب…خسيت وشكلي بتبري
علقني بيه وقام جري…وانا ياما اكلتو
Blueberry و IceCream
داه طلع لئيم وكمان غشيم ومفتري

زحلقه الواد خدعني…طب محرقة للي بيعني
عامة قسملي وسطي…وميش فجأة ما خلص فقعني

بومبه بومبه خدنا بومبه
احنا خدنا خدنا زومبه
داه تعمل علينا لعبه
وكذبه

بومبه بومبه خدنا بومبه
احنا خدنا خدنا زومبه
داه تعمل علينا لعبه
وكذبه

الواد داه كان سكري…بياع كلام وفنجري
عشم وساب جبلي اكتئاب…خسيت وشكلي بتبري
علقني بيه وقام جري…وانا ياما اكلتو
Blueberry و IceCream
داه طلع لئيم وكمان غشيم ومفتري

English Translation of Song Lyrics to Bomba Aisha

I, my heart, hurt me, I am my crush, and it stung me
In general, a factor in his origin, as suddenly he began to catch me

Bomba Bomba We took Bomba
We took a zombie
Dah, you’re making a game on us
And his lie

Bomba Bomba We took Bomba
We took a zombie
Dah, you’re making a game on us
And his lie

This boy was a drunkard…a talker and a fanger
Ashem Wasab is a mountain of depression… I lost my mind and I look disowned
He hung me up and ran…and I ate it one day
Blueberry and IceCream
Dah turned out to be mean and violin deceitful and slanderous

The valley’s slide deceived me…it’s a holocaust for whoever sells me
In general, he divided me in the middle… and suddenly he didn’t finish, so he hit me

Bomba Bomba We took Bomba
We took a zombie
Dah, you’re making a game on us
And his lie

Bomba Bomba We took Bomba
We took a zombie
Dah, you’re making a game on us
And his lie

This boy was a drunkard…a talker and a fanger
Ashem Wasab is a mountain of depression… I lost my mind and I look disowned
He hung me up and ran…and I ate it one day
Blueberry and IceCream
Dah turned out to be mean and violin deceitful and slanderous

video of كلمات اغنية بومبه عائشة

Leave a Comment